Tjenester

Her er noko av det me kan tilby av tenester:

 • Montering og demontering av stillas
 • Godkjenning av ferdig oppsett stillas
 • Oppsetting av byggegjerde og publikumsgjerde
 • Tilrettelegging av bygg og anleggsplassar
  • Montering av brakkerigg
  • Oppsetting av arbeidslys
  • HMS stasjonar
  • Brannvemutstyr
  • Renovasjon
 • Oppsett av midlertidig autovern og varslingsutstyr
 • Midlertidige rekkverk
 • Tømrararbeid

Me tilbyr og konsulenttenester innen HMS.

 • Oppbygging av <Internkontroll>
 • Årleg gjennomgang av <Internkontroll>
 • Uavhengig vernerunde
 • Gjennomgang av HMS arbeidet i di bedrift
 • Kurs <HMS i praksis> samt < Lover og avtaleverk>

Ta kontakt for ein uforpliktande prat!